Project Description

Екипът на Тралалинк разработи уебсайт на Университетската акушеро-гинекологична  болница “Майчин дом” – най-голямата  и най-старата АГ болница в България.

Спецификата на дейността изисква висока информираност както от страна на пациентите, така и от страна на специализантите на болницата, защото Майчин дом е популярно място за обучение на студенти и специализанти от България и чужбина.

Задачата на екипа на Тралалинк бе да се съчетае подходящо графично оформление с високото качество на съдържанието на сайта. Дизайнът на страницата запазва идентичността на бранда като подпомага лесната навигация и предвижда потребителското поведение. Информационната структура определя няколко основни секции, групирани по тематика и насоченост. Цветовата схема използва емблематично за болницата зелено, развеселено с необичайно розово. Сайтът maichindom.com съдържа много информация, но ние успяхме да създадем усещане за порядък и ясна визуална приоритизация.

Друг основен поток посетители на сайта са бъдещи майки, които имат нужда от информация от извора. Очаква се сайта да бъде посещаван и от партньори на учреждението от цял свят. Това налага  изработването на две огледални езикови версии – българска и английска.

В портфолиото ни са още два сайта за учреждения от групата на „Майчин дом“ – уебсайт на Клиника по неонатология (2012 г.) и уебсайта на Национална генетична лаборатория (2013 г.)