Project Description

Проектът „20 секунди“ е доста амбициозно начинание за размерите на българския пазар. Сайтът „20 секунди“ ще бъде платформа за художници и дизайнери, които да създадат там свое креативно общество. Техните изделия ще могат да бъдат оценявани чрез гласове от останалите потребители, а също и да се продават в онлайн магазин.

Логото е символ, знак или емблема, което има за цел да предаде кратко послание. То е инструмент за изграждане на идентичност на организацията, което то представлява и е част от търговската марка.

Логото, което създадохме за „20 секунди“, предизвиква незабравима асоциация и утвърждава неповторимия характер на марката, както и културата, която тя се стреми да сътвори. Интересната и интелигентна комбинация от форма, шрифт и цвят придава образ, който е семпъл, но богат на символи и метафори. Те описват недвузначно идеята и издържат във време на динамични промени. Абстрактните форми, които изполвахме, правят логото подходящо за представяне в мулти-национална среда. Цветовете лесно могат да бъдат заменяни според нуждите и емоциите, които трябва да придадат. Логото на „20 секунди“ е свързано и с ценностите на марката. То се превръща в символ на креативност, нови идеи, разкрепостеност в мислите, в смелост да изразяваш себе си чрез творчество.

Екрани от сайта